Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

ČRS Z.S., MO OSTROV

SE KONÁ 24. BŘEZNA  2018

V KINOKAVÁRNĚ DOMU KULTURY OD 10,00 HODIN

------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE MO  ČRS OSTROV

KONANÉ DNE 24.3. 2018 od 10,00 hod.

 V DOMĚ KULTURY OSTROV

1. Zahájení, přivítání hostů, seznámení s programem schůze 

2. Uctění  památky zemřelých členů MO

3. Volba mandátové komise 

4. Volba návrhové komise   

5. Volba volební komise            

6. Kontrola usnesení z minulé členské schůze  

7. Zpráva předsedy MO o činnosti organizace  

8. Zpráva hospodáře MO 

9. Zpráva účetní  MO o hospodaření MO – účetní uzávěrka za rok 2017 - návrh rozpočtu na rok 2018                                                 

10. Zpráva dozorčí komise           

11. Zpráva vedoucího rybářské stráže 

12. Zpráva mandátové komise  

13. Volby nového výboru 

14. Volba kandidáta do výboru Zpč. ÚS ČRS

15.  Volba kandidáta na sněm ČRS 

16. Předání ocenění vyznamenaným členům

17. Diskuse- vystoupení hosta z ÚS

18. Zpráva  návrhové komise – návrh usnesení z výroční členské schůze

19. Závěr a ukončení schůze

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

P O Z O R

Nezapomeňte včas odevzdat vyplněné úlovkové listy !

Informace pro ty členy , kteří neodevzdali řádně vyplněné úlovkové lístky(povolenky)  za rok 2017.

Na základě usnesení členské schůze v roce 2016 je každý kdo neodevzdal v řádném termínu úlovkový list(povolenku) za rok 2017 povinen odpracovat 5 brigádnických hodin navíc mimo stanovenou povinnost před vydáním nové povolenky na rok 2018. Tyto hodiny je nutné skutečně fyzicky odpracovat a nedají se zaplatit. Každý měl možnost odevzdat povolenku včas - osobně v kanceláři, vhozením do poštovní schránky u vjezdu do dvora, případně zasláním poštou. Žádáme hříšníky, aby vzali tuto skutečnost na vědomí a nezkoušeli zbytečné výmluvy a omluvy proč tak neučinili.

                           Za výbor MO ČRS

                          Vaňouček Vladimír - jednatel

           

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY

Nezapomeňte zaplatit členské příspěvky do konce dubna 2018. Kdo nezaplatí včas, systém ho automaticky vyloučí ze svazu.

                                        Za výbor MO - jednatel V. Vaňouček

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TERMÍNY

ŠKOLENÍ NOVÝCH ZÁJEMCŮ O VYDÁNÍ PRVNÍHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU PROBĚHNOU VE DNECH

termíny pro rok 2018 budou upřesněny- vždy dle počtu zájemců o školení

 

Místní organizace ČRS z.s. Ostrov pořádá školení nových přihlášených zájemců o vydání prvního rybářského lístku. Přihlásit se lze v kanceláři MO v akutním případě i telefonicky.

 

Místo školení : zasedací místnost MO ČRS z.s. Ostrov- Jáchymovská ulice č.175

Zájemci o školení si s sebou přinesou:                                                                             

1 fotografii a 705,- Kč (zápisné, členský příspěvek)

Další informace lze získat na tlf. 723025938

Za výbor MO  Ostrov  Vaňouček Vladimír - jednatel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------